I årene fra min skolegang til min pension har jeg beskæftiget mig med en del forskelligt.

Først 4 1/4 år i lære som elektriker. Derefter et års værnepligt i Hæren, hvor jeg forøvrigt fordrev lidt tid på et radioværksted foruden den mere vanlige geledtjeneste.

Så fulgte et par år eller tre som elektrikersvend i det københavnske område, og ved noget af et tilfælde havnede jeg ret pludseligt som konstabel i søværnet. Tilfældet var, at det var kassereren i Dansk Elforbund, der under min indbetaling af kontingent, hviskede mig i øret, at søværnet søgte konstabler, der var uddannet elektrikere. Om det var for at blive fri for mig, har jeg haft ham grundigt tiltænkt for.

Nu gik det pludseligt stærkt, skiftende mellem sejlende tjeneste og uddannelse endte jeg som officer og maskinmester.

Dette blev dog ikke slutningen på mit arbejdsliv, overhovedet ikke. For efter 23 år i søværnet skiftede jeg til først ejendomssektoren og sluttelig tilbage, hvor mit arbejdsliv startede, som elektriker, både på land og på skibsværft.

Ind mellem al det arbejde fik jeg lidt tid til mine hobbyer. Foruden amatørradioen dyrkede jeg tubaspilleri på amatørplan i symfoni- og harmoniorkestre, og lidt kapsejlads blev det også til.
 

Alt beror på tilfælde. Skulle jeg have fulgt en plan, var jeg endt som professionel tubaist. Planen var lagt, men jeg kom til at cykle forbi konservatoriet, og endte som vanligt på min læreplads på Amager.

 

F348